حاجی واشنگتن

حاجی واشنگتن

9 اسفند 1397 , بازدید ها: 594

زمانی دو روزه قبل از عید قربان، شخص سفیر و عضوش «حمزه علی» به خارج شهر واشنگتن [..]