مجید اخشابی » تگ‌های اخبار » تفال به حافظ

شاخه نبات 332

شاخه نبات 332

26 فروردین 1396 , بازدید ها: 746

شاخه نبات 24 فروردین 96 با خوانش و صدای مجید اخشابی... [..]

شاخه نبات 331

شاخه نبات 331

9 اسفند 1395 , بازدید ها: 1 083

غزلی از لسان الغیب با خوانش مجید اخشابی و انضمام ترانه ماه دل آرا...

شاخه نبات 328

شاخه نبات 328

1 آبان 1395 , بازدید ها: 2 097

شاخه نباتی از حافظ با خوانش مجید اخشابی به همراه تیراژ پایانی دارا و ندار... [..]

شاخه نبات 327

شاخه نبات 327

23 مهر 1395 , بازدید ها: 47 755

شاخه نباتی از لسان الغیب به خوانش مجید اخشابی با انضمام ترانه سردار بی سر... [..]

شاخه نبات 326

شاخه نبات 326

12 شهریور 1395 , بازدید ها: 1 078

شاخه نباتی از لسان الغیب با صدای مجید اخشابی به انضمام ترانه "افسوس"... [..]

شاخه نبات 325

شاخه نبات 325

9 مرداد 1395 , بازدید ها: 1 070

شاخه نباتی از لسان الغیب با صدای مجید اخشابی به انضمام ترانه "مرز تردید"... [..]