گلستان : حکایت اول

گلستان : حکایت اول

9 دی 1395 , بازدید ها: 1 034

خواهندۀ مغربی در صف بزازان حلب میگفت: ای خداوندان نعمت، اگر شما را انصاف بودی [..]

حکایتهای بهلول

حکایتهای بهلول

5 مهر 1394 , بازدید ها: 588

آورده اند که: روزی زبیده زوجه ی هارون الرشید در راه بهلول را دید که با کودکان [..]