مجید اخشابی » تگ‌های اخبار » داستان های پند آموز

ثروت واقعی

ثروت واقعی

12 بهمن 1399 , بازدید ها: 379

در روزگاران نه چندان دوری، مرد ثروتمندی در شهر بزرگی زندگی می کرد. [..]

پندهای قندپهلو 27

پندهای قندپهلو 27

8 اردیبهشت 1396 , بازدید ها: 615

مرد جوانی که بی‌دین و ملتحد تربیت شده بود برای قهرمانی شیرجه المپیک تمرین [..]

پندهای قندپهلو 25

پندهای قندپهلو 25

9 بهمن 1395 , بازدید ها: 544

پندهای قند پهلو، شماره 25، این داستان: همسایه دزد... [..]

پندهای قندپهلو 21

پندهای قندپهلو 21

13 آذر 1395 , بازدید ها: 564

پندهای قند پهلو، شماره 21- این داستان: نیم دیناری... [..]

پندهای قندپهلو 19

پندهای قندپهلو 19

22 آبان 1395 , بازدید ها: 588

پندهای قند پهلو، شماره 19- این داستان: آبدارچی بدون ایمیل... [..]

پندهای قندپهلو 18

پندهای قندپهلو 18

8 آبان 1395 , بازدید ها: 450

پندهای قند پهلو، قسمت 18، این داستان: قناعت [..]

پندهای قندپهلو 16

پندهای قندپهلو 16

10 مهر 1395 , بازدید ها: 509

پندهای قند پهلو، قسمت 16- این داستان: اوبـونـتو [..]

پندهای قند پهلو 15

پندهای قند پهلو 15

6 شهریور 1395 , بازدید ها: 560

پندهای قند پهلو، این داستان: شداد بن عاد [..]

پندهای قند پهلو 9

پندهای قند پهلو 9

22 خرداد 1395 , بازدید ها: 420

پندهای قند پهلو، این داستان: بینش و تصمیم گیری خوب... [..]

پندهای قند پهلو 6

پندهای قند پهلو 6

1 خرداد 1395 , بازدید ها: 1 470

پندهای قند پهلو، این داستان: نجات یک زندگی... [..]