مجید اخشابی » تگ‌های اخبار » داستان » صفحه 5

قصه شب: عطر نفسهاي تو 59

قصه شب: عطر نفسهاي تو 59

10 دی 1391 , بازدید ها: 692

با عجله به سراغ مهتا رفتم و موضوع را به او گزارش دادم. با خوشحالی خنده ای کرد و [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 58

قصه شب: عطر نفسهاي تو 58

9 دی 1391 , بازدید ها: 717

صبح روز بعد با عجله خود را به طبقه ی پایین رساندم مهتا و ناصرخان پشت میز نشسته [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 57

قصه شب: عطر نفسهاي تو 57

8 دی 1391 , بازدید ها: 770

آن روز صبح کمی کنار ساحل قدم زدیم و بعد سوار بر ماشین به گردش در شهر پرداختیم [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 56

قصه شب: عطر نفسهاي تو 56

7 دی 1391 , بازدید ها: 697

وای خدای من، نمی دانم چگونه باید این قلب یخی را گرم کرد. دختر بگذار خون گرم و [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 55

قصه شب: عطر نفسهاي تو 55

6 دی 1391 , بازدید ها: 594

ماکان سکوت کرد و عذر خواست. بلاخره خستگی بر همه مستولی شد و قصد رفتن به رختخواب [..]