مجید اخشابی » تگ‌های اخبار » رمانهاي مودب پور » صفحه 3

قصه شب: ياسمين 55

قصه شب: ياسمين 55

24 آذر 1392 , بازدید ها: 779

صبح مثل برج زهرمار از خواب بيدار شدم و بعد از صبحونه، راهي خونه هدايت شدم. اين [..]

قصه شب: ياسمين 54

قصه شب: ياسمين 54

23 آذر 1392 , بازدید ها: 907

-حالا از اينجا خوشتون اومده؟ فريبا – خيلي عاليه تميز و خوب دستتون درد نكنه بايد [..]

قصه شب: ياسمين 53

قصه شب: ياسمين 53

22 آذر 1392 , بازدید ها: 957

بعد گفت: دستت درد نكنه بهزاد. خوب شد به بچه ها خبر دادي. اگه اونها نبودن حتما [..]

قصه شب: ياسمين 52

قصه شب: ياسمين 52

21 آذر 1392 , بازدید ها: 890

كاوه – صبحونه كه نخوردين؟ فريبا – نه اشتها ندارم. -اينطوري كه نميشه. ضعف مي [..]

قصه شب: ياسمين 51

قصه شب: ياسمين 51

20 آذر 1392 , بازدید ها: 860

ديگه رسيده بوديم. نزديك بيمارستان پارك كرديم و رفتيم تو. فريبا، كنار سالن [..]

قصه شب: ياسمين 50

قصه شب: ياسمين 50

19 آذر 1392 , بازدید ها: 817

شبنم – وا! من كي دزدي كردم؟ كاوه – انكار مي كني؟ جلاد، شكنجه! زود ازش اقرار [..]

قصه شب: ياسمين 49

قصه شب: ياسمين 49

18 آذر 1392 , بازدید ها: 941

تازه همه فهميدن نيم ساعته كه كاوه مسخرشون كرده! تو همين موقع سودابه با يه فنجون [..]

قصه شب: ياسمين 48

قصه شب: ياسمين 48

17 آذر 1392 , بازدید ها: 826

كاوه – مرده شور اون دوستي شون رو ببرن با اين دوستي ها فكر كنم آخر شب بايد [..]

قصه شب: ياسمين 47

قصه شب: ياسمين 47

16 آذر 1392 , بازدید ها: 770

چطور مگه؟ اومده بودي اونجا؟ فرنوش – نه، تلفن زدم به صاحب خونه ت گفت رفتي بيرون. [..]

قصه شب: ياسمين 46

قصه شب: ياسمين 46

15 آذر 1392 , بازدید ها: 904

نيم ساعتي كه گذشت، اون چهار تا، حسابشون رو كردن و رفتن. داشتم با خودم فكر [..]

قصه شب: ياسمين 45

قصه شب: ياسمين 45

14 آذر 1392 , بازدید ها: 840

كمي سكوت كردم كه گفت ناراحت شدي كه من مسلمون نيستم؟ چيزي نگفتم. سركيس صداش كرد [..]

قصه شب: ياسمين 44

قصه شب: ياسمين 44

13 آذر 1392 , بازدید ها: 817

گفتم نه نمي آم. گفت واسه چي؟ گفتم آخه حرومه. گفت خوب تو نخور. يه فكري كردم و [..]

قصه شب: ياسمين 43

قصه شب: ياسمين 43

12 آذر 1392 , بازدید ها: 988

يادم مياد اون شب يه آهنگ قشنگ و سوزناك رو كه هميشه رضا ميزد و به من هم ياد داده [..]

قصه شب: ياسمين 42

قصه شب: ياسمين 42

11 آذر 1392 , بازدید ها: 835

اول فكر كرديم گرگها اومدن. بعد يكي از بيرون صدا زد و گفت كيه تو اين كلبه؟ در رو [..]

قصه شب: ياسمين 41

قصه شب: ياسمين 41

9 آذر 1392 , بازدید ها: 858

فريبا ديگه سكوت كرد و تا بيمارستان هيچي نگفت. اون وسط راه مي رفت و من و كاوه دو [..]

قصه شب: ياسمين 40

قصه شب: ياسمين 40

8 آذر 1392 , بازدید ها: 816

كاوه – شما فكر اون چيزها رو نكنيد. خيالتون راحت باشه. فريبا – نه ديگه، خواهش مي [..]

قصه شب: ياسمين 39

قصه شب: ياسمين 39

7 آذر 1392 , بازدید ها: 975

بلافاصله حركت كرد. چراغ داخل ماشين رو خاموش و گفت: - اين پول رو مي خواستين براي [..]

قصه شب: ياسمين 38

قصه شب: ياسمين 38

3 آذر 1392 , بازدید ها: 807

در همين موقع بقيه وارد شدن و سلام و احوال پرسي و اين حرفها. بعد مادر سيامك گفت: [..]

قصه شب: ياسمين 37

قصه شب: ياسمين 37

2 آذر 1392 , بازدید ها: 988

در حاليكه پونز رو از خودم جدا مي كردم گفتم: -عيبي نداره، بچه اس ديگه. كاوه – چي [..]

قصه شب: ياسمين 36

قصه شب: ياسمين 36

1 آذر 1392 , بازدید ها: 860

كيه پاي تلفن؟ كاوه – اگه لال نبودم ميگفتم فرنوش با تو كار داره. -عجب ديوونه اي [..]