دنیای روانشناسی رنگ ها

دنیای روانشناسی رنگ ها

1 بهمن 1398 , بازدید ها: 1 898

رنگها گزیر ناپذیرند. در همه جا هستند. چرا مردم در اتاقهای سبز بيشتر احساس آرامش [..]

رنگ شناسی و شخصیت

رنگ شناسی و شخصیت

10 بهمن 1397 , بازدید ها: 1 059

رنگ دلخواه شما نشانگر قدرتها و ضعفهای شخصیت شماست. انتخاب رنگها به ناخود آگاه [..]

روان شناسی رنگ

روان شناسی رنگ

16 دی 1397 , بازدید ها: 1 261

ما انسانهابه اطراف خود آگاهانه یا ناآگاهانه توجه داریم. هر رنگ و شکلی در اطراف [..]