شعر: مادر

شعر: مادر

21 فروردین 1394 , بازدید ها: 1 345

بهترین واژه برایت مهر شد... تو شدی،تنها نگین و آفتاب... [..]