ارزش زندگی

ارزش زندگی

23 بهمن 1397 , بازدید ها: 1 153

«برای کسی که می گوید هیچ چیز مهم نیست، واقعاً هیچ چیز مهم نیست.» لین یوتانگ

قوانین زندگی

قوانین زندگی

23 فروردین 1394 , بازدید ها: 788

آیا قوانین زندگی را بلدید؟ چقدر قوانین زندگی را رعایت می کنید؟ شما قانون شکنید؟ [..]

زندگی میگذرد

زندگی میگذرد

25 بهمن 1393 , بازدید ها: 1 809

زندگی می گذرد پس بگذار ازتو به یادگار بماند لحظه های خلوت تو با خدا... [..]

جاده زندگی

جاده زندگی

16 بهمن 1393 , بازدید ها: 2 102

زندگی مثل یک جاده بلند و طولانی است... [..]

موفقيت: باید به سرت بزند!

موفقيت: باید به سرت بزند!

6 آبان 1392 , بازدید ها: 669

مسابقات شنائی در دهکده شیوانا برگزار شده بود و جوانان دهکده و از جمله چند تن از [..]

موفقيت: بانک زمان

موفقيت: بانک زمان

3 آبان 1392 , بازدید ها: 555

برگرد... تصور کنید بانکی دارید که در آن هر روز صبح ۸۶۴۰۰ تومان به حساب شما [..]