کشکول شیخ بهایی 101

کشکول شیخ بهایی 101

9 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 1 821

بشر بن منصور از عابدان بود. روزی نمارش به دراز کشید. و چون نگریست مردی را دید [..]

کشکول شیخ بهایی 100

کشکول شیخ بهایی 100

31 فروردین 1393 , بازدید ها: 1 645

عارفی گفته است: مباد! با همه اصراری که در دعا داری، تاخیر عطای پروردگار نومیدت [..]

کشکول شیخ بهایی 98

کشکول شیخ بهایی 98

10 فروردین 1393 , بازدید ها: 1 431

از آنجا که تجانس از پایه های برادری و دوستی است، بسیاری خرد و فضیلت، ایجاب می [..]

کشکول شیخ بهایی 97

کشکول شیخ بهایی 97

18 اسفند 1392 , بازدید ها: 1 570

بدانکه به زشتی یاد نمودن (غیبت) صاعقه ای کشنده است و آنکه غیبت ورزد، همچون کسی [..]

کشکول شیخ بهایی 93

کشکول شیخ بهایی 93

6 بهمن 1392 , بازدید ها: 1 432

دو تن از صاحبدلان در مجلس مذاکره و مباحثه ساعتی همنشین شدند و با هم گریستند. [..]

کشکول شیخ بهایی 92

کشکول شیخ بهایی 92

30 دی 1392 , بازدید ها: 1 816

بدان که تو زمینی هستی و از جنس خاک آفریده شده ای و بهره تو از خاک بدنت می باشد، [..]

کشکول شیخ بهایی 91

کشکول شیخ بهایی 91

24 دی 1392 , بازدید ها: 1 655

در حدیث آمده است: چون با کسی دوست شدید، نام او و نام پدرش و دودمانش و نشانی [..]

کشکول شیخ بهایی 90

کشکول شیخ بهایی 90

16 دی 1392 , بازدید ها: 1 520

اگر دنیا نزد خداوند به اندازه بال مگسی ارزش داشت قطره ای از آن را به کافر نمی [..]

کشکول شیخ بهایی 88

کشکول شیخ بهایی 88

25 آذر 1392 , بازدید ها: 1 420

بزرگی گفت: ما به درستی تشخیص مقدار چیزی که می بینیم، یقین نداریم. و نیز بر [..]

کشکول شیخ بهایی 87

کشکول شیخ بهایی 87

18 آذر 1392 , بازدید ها: 1 792

منصور _ خلیفه عباسی _ به سفیان ثوری گفت: ای اباعبدالله! چه چیز تو را از آمدن به [..]

کشکول شیخ بهایی 86

کشکول شیخ بهایی 86

10 آذر 1392 , بازدید ها: 1 473

در یکی از کتب تاریخی آمده است که: انوشیروان بر بزرگمهر خشم گرفت و او را در خانه [..]

کشکول شیخ بهایی 85

کشکول شیخ بهایی 85

3 آذر 1392 , بازدید ها: 1 542

قطب راوندی در شرح شهاب می فرماید: معنای سخن پیامبر «انما الاعمال بالنیات» این [..]

کشکول شیخ بهایی 83

کشکول شیخ بهایی 83

13 آبان 1392 , بازدید ها: 1 418

در کتاب شهاب از پیامبر (ص) روایت کرده است که فرمود: مدارا و میانه روی و کم [..]

کشکول شیخ بهایی 82

کشکول شیخ بهایی 82

5 آبان 1392 , بازدید ها: 1 432

عارفی گفت: به یقین می دانم که اعمال من پذیرفته درگاه خداوندی نیست. گفتند: این [..]

کشکول شیخ بهایی 81

کشکول شیخ بهایی 81

21 مهر 1392 , بازدید ها: 1 179

از سخنان غزالی: امید اصل و پایه دارد و آرزو اصل و پایه ای ندارد. مثلا کسی که [..]

کشکول شیخ بهایی  80

کشکول شیخ بهایی 80

7 مهر 1392 , بازدید ها: 1 372

یکی از بزرگان گفته است: از نشانه های اعراض و رو گردانی پروردگار از بنده، آن است [..]

کشکول شیخ بهایی 79

کشکول شیخ بهایی 79

31 شهریور 1392 , بازدید ها: 1 325

انوشیروان به بزرگمهر گفت: چه چیز برای انسان نیکوتر است؟ گفت: خردی که با آن [..]

کشکول شیخ بهایی 78

کشکول شیخ بهایی 78

24 شهریور 1392 , بازدید ها: 1 214

ذوالنون مصری گفت: روزی از وادی کنعان بیرون رفتم. چون به بالای وادی رسیدم به [..]

کشکول شیخ بهایی 77

کشکول شیخ بهایی 77

10 شهریور 1392 , بازدید ها: 1 616

سهل بن عبدالله گفت: اخلاص آن است که در سکون و حرکات بنده، ویژه خدا باشد. دیگری [..]

کشکول شیخ بهایی 75

کشکول شیخ بهایی 75

27 مرداد 1392 , بازدید ها: 1 393

شخصی نزد رسول اکرم (ص) آمد و گفت: یا رسول الله مرا سفارشی بنما، فرمود: زبانت را [..]