چند پند از سعدی و فردوسی

چند پند از سعدی و فردوسی

9 مهر 1397 , بازدید ها: 1 137

خواندن و تفکر کردن در چند پند و سخن نغز از شاعران بزرگ و خردمند سعدی و فردوسی [..]

گلستان : حکایت اول

گلستان : حکایت اول

9 دی 1395 , بازدید ها: 1 034

خواهندۀ مغربی در صف بزازان حلب میگفت: ای خداوندان نعمت، اگر شما را انصاف بودی [..]

پیام مجید اخشابی 14 آذر 94

پیام مجید اخشابی 14 آذر 94

14 آذر 1394 , بازدید ها: 2 024

موسی خطاب به خداوند در کوه طور: اَرَنی( خود را به من نشان بده) خداوند: لن [..]

گلستان : دیباچه 1

گلستان : دیباچه 1

31 شهریور 1388 , بازدید ها: 1 241

منّت خدای، را عز و جل، که طاعتش موجب قربتست و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی [..]