مجید اخشابی » تگ‌های اخبار » شاخه نبات » صفحه 7

شاخه نبات 213

شاخه نبات 213

30 خرداد 1392 , بازدید ها: 230

در بدرقه ی بهار با یک بغل غزل و شکوفه و نسیم... با کمی بهار نارنج و کمی اندوه ِ [..]

شاخه نبات 212

شاخه نبات 212

23 خرداد 1392 , بازدید ها: 231

به چشم بر هم زدنی گذشت... همین لحظه ای پیش بود انگار که بدنبال واژه هایی مناسب [..]

شاخه نبات 211

شاخه نبات 211

16 خرداد 1392 , بازدید ها: 216

سائل درمانده ناامید نگردد، گر که بکوبد در سرای محمد (ص)، ای که ندای اذان رسید [..]

شاخه نبات 210

شاخه نبات 210

9 خرداد 1392 , بازدید ها: 255

این چرخ که می چرخد بسی... بهر حساب هر کسی... یکروز جبران می کند... جوری که با [..]

شاخه نبات 208

شاخه نبات 208

27 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 3 234

شاخه نبات این هفته را با احترام و عذرخواهی بخاطر تاخیر ناخواسته تقدیم حضورتان [..]

شاخـــــــــه نبات 207

شاخـــــــــه نبات 207

19 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 252

حسن خلق و وفا... که اگر در کسی باشد وجودش به زیبایی غزل و به شیرینی شاخه نباتست [..]

شاخـــــــــه نبات 206

شاخـــــــــه نبات 206

13 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 164

در روزهای بهشتی اردیبهشت... در میان عطر بهار نارنج و سرمستی درختان سنجد... غزل [..]

شاخـــــــــه نبات 205

شاخـــــــــه نبات 205

5 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 238

اسب سپید جاده ها بهاره... سبد سبد نسیم و گل میاره... سرخی گل از تو نشونه [..]

شاخـــــــــه نبات 204

شاخـــــــــه نبات 204

29 فروردین 1392 , بازدید ها: 242

زندگی تان شیرین به شکرخندی، شاخه نباتی و مهری آشکار که در نهان و آشکار، دور و [..]

شاخـــــــــه نبات 203

شاخـــــــــه نبات 203

22 فروردین 1392 , بازدید ها: 228

و سلامی به بلندای نگاهی رنگین... و سکوتی سنگین، قبل ِ این باره غزل... دو شکره [..]

شاخـــــــــه نبات 202

شاخـــــــــه نبات 202

15 فروردین 1392 , بازدید ها: 205

باز هم یک شب نشینی مجازی دیگر... به قلم دوست و از زبان دوست... که حافظ سالیان [..]

شاخـــــــــه نبات 201

شاخـــــــــه نبات 201

8 فروردین 1392 , بازدید ها: 2 861

با چشم بر هم زدنی دست در دستان مهربان بهار به ایستگاه دوم فروردین رسیدیم و طبق [..]

شاخـــــــــه نبات 200

شاخـــــــــه نبات 200

24 اسفند 1391 , بازدید ها: 2 330

حافظ خلوت نشین دوش به میخانه رفت... پنجشنبه ای دیگر، تفالی دیگر، شاخه نباتی و [..]

شاخـــــــــه نبات 199

شاخـــــــــه نبات 199

18 اسفند 1391 , بازدید ها: 206

دوست مهربانمان این هفته نیز به دلیل مشغله دورادور برایمان تفألی زده شیرین شاخه [..]

شاخـــــــــه نبات 198

شاخـــــــــه نبات 198

10 اسفند 1391 , بازدید ها: 280

بی خبرند زاهدان نقش بخوان و لاتقل! حافظ به برداشتن عینک بدبینی و دوست مهربان به [..]

شاخـــــــــه نبات 197

شاخـــــــــه نبات 197

26 بهمن 1391 , بازدید ها: 1 666

ز فکر تفرقه باز آی... تا شوی مجموع کلام حافظ شیرین و پندآموزست و وقتی از زبان [..]

شاخـــــــــه نبات 195

شاخـــــــــه نبات 195

13 بهمن 1391 , بازدید ها: 1 333

با نیت های خالص و ناب شکرین بیتهای شاخه نبات ذکر پر صلابت صلوات شاخه نبات 195 [..]

شاخـــــــــه نبات 193

شاخـــــــــه نبات 193

22 دی 1391 , بازدید ها: 1 783

غلام همت آن نازنینم که کار خیر بی روی و ریا کرد شاخه نبات 193 را در ادامه مطلب [..]

شاخه نبات 190

شاخه نبات 190

23 آذر 1391 , بازدید ها: 174

عروس زمستان با لباسی بلند و سپید به دامان پر پولکش چنگ زد چه برفی از ابرها بر [..]

شاخه نبات 181

شاخه نبات 181

20 مهر 1391 , بازدید ها: 589

وقتی حضوری شرفیاب شوی و از دست نازنینش شاخه نباتی بگیری غزل به کامت شیرینتر می [..]