شاخه نبات 315

شاخه نبات 315

5 آذر 1394 , بازدید ها: 4 311

آخر هفته خوبی داشته باشید... [..]

شاخه نبات 308

شاخه نبات 308

5 تیر 1394 , بازدید ها: 1 665

گرچه ماه رمضان است ساقى جامى دگر از شربت شعر شيرين حافظ آورده! بفرماييد به [..]

شاخه نبات 300

شاخه نبات 300

22 اسفند 1393 , بازدید ها: 1 842

آسمان بار امانت نتوانست كشيد! قرعه فال به نام من ديوانه زدند... حافظ امانت دار [..]

شاخه نبات 298

شاخه نبات 298

1 اسفند 1393 , بازدید ها: 1 805

گاه يك جمله، يك بيت، يك حس آشنا! پرستار شب بيدار دلتنگى هايمان مى شود! و اگر هم [..]

شاخه نبات 297

شاخه نبات 297

24 بهمن 1393 , بازدید ها: 324

هفته ها مى آيند و مى روند، گاهى با خود آرزو ها را نيز مى برند! اما هيچ هفته اى [..]

شاخه نبات 296

شاخه نبات 296

17 بهمن 1393 , بازدید ها: 1 693

من خیس آن شعر بارانیم هنوز... مبهوت آن نگاه آسمانیم هنوز... دستم به دست ماه و [..]

شاخه نبات 295

شاخه نبات 295

10 بهمن 1393 , بازدید ها: 1 773

کوله بارم بر دوش سفرى مى‎ ‎باید،سفرى تاته تنهایى محض... هرکجا لرزیدى،از سفر [..]

شاخه نبات 185

شاخه نبات 185

18 آبان 1391 , بازدید ها: 595

نیمه ی آبان... باد پاییزی برگ ریزان درخت تبریزی [..]

شاخه نبات 184

شاخه نبات 184

11 آبان 1391 , بازدید ها: 583

نازد به خودش خدا که حيدر دارد...درياي فضائلي مطهر دارد همتاي علي نخواهد آمد [..]

شاخه نبات 183

شاخه نبات 183

5 آبان 1391 , بازدید ها: 653

نازد به خودش خدا که حيدر دارد...درياي فضائلي مطهر دارد همتاي علي نخواهد آمد [..]

شاخه نبات 182

شاخه نبات 182

27 مهر 1391 , بازدید ها: 622

عید قربان، یعنى فدا کردن همه «عزیزها» در آستان «عزیزترین» و گذشتن از همه [..]

شاخه نبات 180

شاخه نبات 180

13 مهر 1391 , بازدید ها: 611

غلام چشم آن تاکم که در خواب خوش مستی است ************************************** [..]

شاخه نبات 180

شاخه نبات 180

13 مهر 1391 , بازدید ها: 758

پاییز و نسیم خنک و حافظ خوش الحان یعنی جمیع خوبیها [..]

شاخه نبات 179

شاخه نبات 179

6 مهر 1391 , بازدید ها: 624

شما امام رحمتید... جاتون روی چشمای ماست یه وقت غریبی نکنین میلاد امام بهار آیین [..]

شاخه نبات 178

شاخه نبات 178

31 شهریور 1391 , بازدید ها: 1 456

مهر ِ مهربان در راهست پاییز خوشرنگ و خبرهای خوش خنکای نسیم تقدیم نفس هایتان [..]

شاخه نبات 177

شاخه نبات 177

16 شهریور 1391 , بازدید ها: 550

بوی باران... بوی سبزه... بوی خاک شاخه های شسته... باران خورده... پاک آسمان آبی [..]

شاخه نبات 176

شاخه نبات 176

9 شهریور 1391 , بازدید ها: 586

تاب ستان بقچه زیر بغل در ایستگاه زمان منتظر نشسته تا دنیا را به دستان حنا بسته [..]

شاخه نبات 175

شاخه نبات 175

2 شهریور 1391 , بازدید ها: 565

یا رب... تو هستی اولین عشق و تو هستی آخرین عشق منم محتاج این عشق و... توئی [..]

شاخه نبات 174

شاخه نبات 174

27 مرداد 1391 , بازدید ها: 579

عیــــــــد رمضان آمد و مــــاه رمضان رفت صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت [..]

شاخه نبات 173

شاخه نبات 173

19 مرداد 1391 , بازدید ها: 553

به قدر این شبهای عزیز قدر برایتان تقدیر و مقدرات خوب آرزومندیم [..]