شیشه

شیشه

24 فروردین 1398 , بازدید ها: 822

در باره شیشه و تخریبهای آن بسیار شنیده ایم در تلوزیون، رادیو، از زبان عامه مردم [..]