موفقت با معجزه صبر

موفقت با معجزه صبر

20 اردیبهشت 1399 , بازدید ها: 109

«خداوند به يک نفر هوش بدون صبر مي‌دهد و به يکي صبر بدون هوش. بودن اين دو خصوصيت [..]

مثنوی معنوی: اشک و نان

مثنوی معنوی: اشک و نان

7 خرداد 1392 , بازدید ها: 1 833

مردی عرب سگي داشت كه او را بسیار دوست می داشت اما آن سگ از فرط گرسنگی در حال [..]

جام و ما :معلم 2

جام و ما :معلم 2

14 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 1 232

امروز در حالى به سر كلاس مى روم كه مى دانم درك گفته هاى مجيد اخشابى، هيچگاه [..]