کارتونیسم 34

کارتونیسم 34

16 شهریور 1390 , بازدید ها: 3 130

از این پس هر هفته با بخشهای جدید 1. معرفی کارتونیست، 2. کاریکاتور چهره، 3. کمیک [..]

کارتونیسم 33

کارتونیسم 33

2 شهریور 1390 , بازدید ها: 2 764

در ادامه مطلب دو کاریکاتور زیبا یکی با موضوع آزاد و تحت عنوان دفاع مقدس (اثر [..]

کارتونیسم 32

کارتونیسم 32

12 مرداد 1390 , بازدید ها: 2 344

در ادامه مطلب دو کاریکاتور زیبا یکی با موضوع آزاد و تحت عنوان جامعه و اندیشه [..]

کارتونیسم 29

کارتونیسم 29

24 تیر 1390 , بازدید ها: 1 894

کاریکاتورها با ظریف نمایی در آنچه به چشم عادی بین ما نمی آید می توانند کمک [..]

کارتونیسم 28

کارتونیسم 28

15 تیر 1390 , بازدید ها: 1 398

کاریکاتورها با ظریف نمایی در آنچه به چشم عادی بین ما نمی آید می توانند کمک [..]

کارتونیسم 27

کارتونیسم 27

1 تیر 1390 , بازدید ها: 1 093

کاریکاتورها با ظریف نمایی در آنچه به چشم عادی بین ما نمی آید می توانند کمک [..]

کارتونیسم 26

کارتونیسم 26

25 خرداد 1390 , بازدید ها: 750

کاریکاتورها با ظریف نمایی در آنچه به چشم عادی بین ما نمی آید می تواند کمک [..]

کارتونیسم 6

کارتونیسم 6

28 آبان 1389 , بازدید ها: 1 396

دو کاریکاتور زیبا یکی با موضوع آزاد و تحت عنوان دوستی خاله خرسه و دیگری با [..]