مثنوی معنوی: عشق و کودکی

مثنوی معنوی: عشق و کودکی

22 مرداد 1392 , بازدید ها: 1 837

مولانا در مثنوی معنوی حکایت می کند که:در روزگاران پيش عاشقي بود كه به وفاداري [..]

مثنوی معنوی: صدای پای آب

مثنوی معنوی: صدای پای آب

21 فروردین 1392 , بازدید ها: 985

عاشقی در پشت دیواری ایستاده بود و دیوار آنقدر بلند بود که مرد بیچاره توان به [..]