غزال(قسمت19)

غزال(قسمت19)

15 شهریور 1395 , بازدید ها: 763

صبح زودتر از لیلا از خواب بلند شدم. بساط صبحانه را سریع آماده کردم چون اگر [..]