غزال(قسمت16)

غزال(قسمت16)

16 مرداد 1395 , بازدید ها: 709

لیلا گاهی اوقات به من سر میزد. اما در این مدت هرگز از من نخواست تا پیشه او را [..]