شاخه نبات 332

شاخه نبات 332

26 فروردین 1396 , بازدید ها: 827

شاخه نبات 24 فروردین 96 با خوانش و صدای مجید اخشابی... [..]

شاخه نبات 331

شاخه نبات 331

9 اسفند 1395 , بازدید ها: 1 197

غزلی از لسان الغیب با خوانش مجید اخشابی و انضمام ترانه ماه دل آرا...

شاخه نبات 328

شاخه نبات 328

1 آبان 1395 , بازدید ها: 2 184

شاخه نباتی از حافظ با خوانش مجید اخشابی به همراه تیراژ پایانی دارا و ندار... [..]

شاخه نبات 327

شاخه نبات 327

23 مهر 1395 , بازدید ها: 47 854

شاخه نباتی از لسان الغیب به خوانش مجید اخشابی با انضمام ترانه سردار بی سر... [..]

شاخه نبات 326

شاخه نبات 326

12 شهریور 1395 , بازدید ها: 1 154

شاخه نباتی از لسان الغیب با صدای مجید اخشابی به انضمام ترانه "افسوس"... [..]

شاخه نبات 325

شاخه نبات 325

9 مرداد 1395 , بازدید ها: 1 128

شاخه نباتی از لسان الغیب با صدای مجید اخشابی به انضمام ترانه "مرز تردید"... [..]

شاخه نبات 322

شاخه نبات 322

21 تیر 1395 , بازدید ها: 3 081

شاخه نباتی از لسان الغیب با خوانش مجید اخشابی به همراهی ترانه "بال فرشته"... [..]

شاخه نبات 321

شاخه نبات 321

11 تیر 1395 , بازدید ها: 32 682

ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است ببین که در طلبت حال مردمان چون است... [..]

شاخه نبات 315

شاخه نبات 315

5 آذر 1394 , بازدید ها: 4 311

آخر هفته خوبی داشته باشید... [..]

شاخه نبات 314

شاخه نبات 314

14 آبان 1394 , بازدید ها: 1 783

امروز با لسان الغیب: دلا بسوز که سوز تو کارها بکند... نیاز نیم شبی دفع صد بلا [..]