شاخه نبات 303

شاخه نبات 303

21 فروردین 1394 , بازدید ها: 2 272

ستاره می شوی بلند پرنده می شوی رها / مرا ببر به روشنی مرا ببر به قصه ها... [..]

شاخه نبات 302

شاخه نبات 302

7 فروردین 1394 , بازدید ها: 2 048

باز کن پنجره را که بهاران آمد که شکفته گل سرخ به گلستان آمد... [..]