حضرت باران ۲۸۳

حضرت باران ۲۸۳

8 آبان 1393 , بازدید ها: 1 181

باران گريه آسمان بر سر زمينيان نيست، دستيست به سوى دلشان تا با آسمان يكى شوند، [..]

حضرت باران ۲۸۲

حضرت باران ۲۸۲

2 آبان 1393 , بازدید ها: 1 335

فصل باران باز گشته، فصل باريدن آسمان بر زمينيان فصل رفتن در دل ابرهاى حسينيه [..]

حضرت باران ۲۸۱

حضرت باران ۲۸۱

24 مهر 1393 , بازدید ها: 872

در محضرش بنشين و دقيق به سخنان عميقش دل بسپار، او كليد رفتن به دل زمين و اوج [..]