موسیقی شرق: موسیقی تاجیکی

موسیقی شرق: موسیقی تاجیکی

25 آبان 1398 , بازدید ها: 182

موسیقی تاجیکی، به لحاظ فواصل مقامات و وسعت، شباهت فراوانی به موسیقی ایرانی [..]

موسیقی شرق: موسیقی ترکیه

موسیقی شرق: موسیقی ترکیه

14 مهر 1398 , بازدید ها: 212

موسیقی ترکیه، از افکار و احساسات ترکی نشئت گرفته است و نتیجه مهاجرت ها و [..]