شاخه نبات 190

شاخه نبات 190

23 آذر 1391 , بازدید ها: 174

عروس زمستان با لباسی بلند و سپید به دامان پر پولکش چنگ زد چه برفی از ابرها بر [..]

شاخه نبات 181

شاخه نبات 181

20 مهر 1391 , بازدید ها: 550

وقتی حضوری شرفیاب شوی و از دست نازنینش شاخه نباتی بگیری غزل به کامت شیرینتر می [..]

شاخه نبات 59

شاخه نبات 59

6 خرداد 1389 , بازدید ها: 890

می دانی چقدر با هم نیت کردیم عاشقانه و مهربانانه و شاخه شاخه غزل چیدیم و غزل [..]

شاخه نبات 58

شاخه نبات 58

30 اردیبهشت 1389 , بازدید ها: 507

57 هفته ی پیش در یکی از روزهای بارانی بهار با حافظ عهد بستیم که هر پنجشنبه شب [..]

شاخه نبات 57

شاخه نبات 57

23 اردیبهشت 1389 , بازدید ها: 478

باز دلتنگ تر از ابر بهار...می سپارم به نسیم...تا برایم غزلی برچیند...از گلستان [..]

شاخه نبات 56

شاخه نبات 56

16 اردیبهشت 1389 , بازدید ها: 787

این لحظه های شیرین شاخه نباتی همیشه یاد این شعر زیبای اخوان ثالث عزیز می افتم: [..]

شاخه نبات 55

شاخه نبات 55

9 اردیبهشت 1389 , بازدید ها: 552

باز دلتنگ تر از ابر بهار...می سپارم به نسیم...تا برایم غزلی برچیند...از گلستان [..]

شاخه نبات 54

شاخه نبات 54

2 اردیبهشت 1389 , بازدید ها: 557

گاهی واژه ها قطار نمی شوند... هرچه تلاش می کنی باز زبان قلم الکن است و تو تنها [..]

شاخه نبات 53

شاخه نبات 53

26 فروردین 1389 , بازدید ها: 594

گاهی مسیر کوتاه است و مقصد نزدیک اما هرچه تلاش میکنی نمی رسی...نمی رسی و برای [..]

شاخه نبات 52

شاخه نبات 52

19 فروردین 1389 , بازدید ها: 661

باز به بهانه ی نوشیدن جرعه ای عشق از جامی که با کلام لسان الغیب لبریز است از [..]

شاخه نبات 51

شاخه نبات 51

12 فروردین 1389 , بازدید ها: 623

باز به بهانه ی نوشیدن جرعه ای عشق از جامی که با کلام لسان الغیب لبریز است از [..]