نیایش

نیایش

29 خرداد 1394 , بازدید ها: 532

خدایا! به من قدرت تحمل عقیده ی مخالف ارزانی کن... [..]

سلام خدا

سلام خدا

14 بهمن 1393 , بازدید ها: 797

بابت هر شبی که بی شکر سر بر بالیت گذاشتم... [..]