مجید اخشابی » تگ‌های اخبار » ياسمين » صفحه 5

قصه شب: ياسمين 55

قصه شب: ياسمين 55

24 آذر 1392 , بازدید ها: 783

صبح مثل برج زهرمار از خواب بيدار شدم و بعد از صبحونه، راهي خونه هدايت شدم. اين [..]

قصه شب: ياسمين 55

قصه شب: ياسمين 55

24 آذر 1392 , بازدید ها: 783

صبح مثل برج زهرمار از خواب بيدار شدم و بعد از صبحونه، راهي خونه هدايت شدم. اين [..]

قصه شب: ياسمين 54

قصه شب: ياسمين 54

23 آذر 1392 , بازدید ها: 917

-حالا از اينجا خوشتون اومده؟ فريبا – خيلي عاليه تميز و خوب دستتون درد نكنه بايد [..]

قصه شب: ياسمين 54

قصه شب: ياسمين 54

23 آذر 1392 , بازدید ها: 917

-حالا از اينجا خوشتون اومده؟ فريبا – خيلي عاليه تميز و خوب دستتون درد نكنه بايد [..]

قصه شب: ياسمين 53

قصه شب: ياسمين 53

22 آذر 1392 , بازدید ها: 960

بعد گفت: دستت درد نكنه بهزاد. خوب شد به بچه ها خبر دادي. اگه اونها نبودن حتما [..]

قصه شب: ياسمين 53

قصه شب: ياسمين 53

22 آذر 1392 , بازدید ها: 960

بعد گفت: دستت درد نكنه بهزاد. خوب شد به بچه ها خبر دادي. اگه اونها نبودن حتما [..]

قصه شب: ياسمين 52

قصه شب: ياسمين 52

21 آذر 1392 , بازدید ها: 896

كاوه – صبحونه كه نخوردين؟ فريبا – نه اشتها ندارم. -اينطوري كه نميشه. ضعف مي [..]

قصه شب: ياسمين 52

قصه شب: ياسمين 52

21 آذر 1392 , بازدید ها: 896

كاوه – صبحونه كه نخوردين؟ فريبا – نه اشتها ندارم. -اينطوري كه نميشه. ضعف مي [..]

قصه شب: ياسمين 51

قصه شب: ياسمين 51

20 آذر 1392 , بازدید ها: 865

ديگه رسيده بوديم. نزديك بيمارستان پارك كرديم و رفتيم تو. فريبا، كنار سالن [..]

قصه شب: ياسمين 51

قصه شب: ياسمين 51

20 آذر 1392 , بازدید ها: 865

ديگه رسيده بوديم. نزديك بيمارستان پارك كرديم و رفتيم تو. فريبا، كنار سالن [..]

قصه شب: ياسمين 50

قصه شب: ياسمين 50

19 آذر 1392 , بازدید ها: 826

شبنم – وا! من كي دزدي كردم؟ كاوه – انكار مي كني؟ جلاد، شكنجه! زود ازش اقرار [..]

قصه شب: ياسمين 50

قصه شب: ياسمين 50

19 آذر 1392 , بازدید ها: 826

شبنم – وا! من كي دزدي كردم؟ كاوه – انكار مي كني؟ جلاد، شكنجه! زود ازش اقرار [..]

قصه شب: ياسمين 49

قصه شب: ياسمين 49

18 آذر 1392 , بازدید ها: 945

تازه همه فهميدن نيم ساعته كه كاوه مسخرشون كرده! تو همين موقع سودابه با يه فنجون [..]

قصه شب: ياسمين 49

قصه شب: ياسمين 49

18 آذر 1392 , بازدید ها: 945

تازه همه فهميدن نيم ساعته كه كاوه مسخرشون كرده! تو همين موقع سودابه با يه فنجون [..]

قصه شب: ياسمين 48

قصه شب: ياسمين 48

17 آذر 1392 , بازدید ها: 837

كاوه – مرده شور اون دوستي شون رو ببرن با اين دوستي ها فكر كنم آخر شب بايد [..]

قصه شب: ياسمين 48

قصه شب: ياسمين 48

17 آذر 1392 , بازدید ها: 837

كاوه – مرده شور اون دوستي شون رو ببرن با اين دوستي ها فكر كنم آخر شب بايد [..]

قصه شب: ياسمين 47

قصه شب: ياسمين 47

16 آذر 1392 , بازدید ها: 776

چطور مگه؟ اومده بودي اونجا؟ فرنوش – نه، تلفن زدم به صاحب خونه ت گفت رفتي بيرون. [..]

قصه شب: ياسمين 47

قصه شب: ياسمين 47

16 آذر 1392 , بازدید ها: 776

چطور مگه؟ اومده بودي اونجا؟ فرنوش – نه، تلفن زدم به صاحب خونه ت گفت رفتي بيرون. [..]

قصه شب: ياسمين 46

قصه شب: ياسمين 46

15 آذر 1392 , بازدید ها: 911

نيم ساعتي كه گذشت، اون چهار تا، حسابشون رو كردن و رفتن. داشتم با خودم فكر [..]

قصه شب: ياسمين 46

قصه شب: ياسمين 46

15 آذر 1392 , بازدید ها: 911

نيم ساعتي كه گذشت، اون چهار تا، حسابشون رو كردن و رفتن. داشتم با خودم فكر [..]