مجید اخشابی » تگ‌های اخبار » يک قدم تا عشق » صفحه 10

قصه شب: يک قدم تا عشق 3

قصه شب: يک قدم تا عشق 3

26 بهمن 1391 , بازدید ها: 821

و بعد بدون اینکه مهلتی برای حرف زدن به من بدهد تا او را قانع کنم خداحافظی سردی [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 3

قصه شب: يک قدم تا عشق 3

26 بهمن 1391 , بازدید ها: 821

و بعد بدون اینکه مهلتی برای حرف زدن به من بدهد تا او را قانع کنم خداحافظی سردی [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 2

قصه شب: يک قدم تا عشق 2

25 بهمن 1391 , بازدید ها: 1 245

شایان نگاه خاصی بهم انداخت و سپس رویش را به طرف فواد برگرداند و با طعنه گفت: [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 2

قصه شب: يک قدم تا عشق 2

25 بهمن 1391 , بازدید ها: 1 245

شایان نگاه خاصی بهم انداخت و سپس رویش را به طرف فواد برگرداند و با طعنه گفت: [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 1

قصه شب: يک قدم تا عشق 1

24 بهمن 1391 , بازدید ها: 19

باد سرد پاییزی به صورتم تازیانه می زد، زیپ پالتویم را تا روی چانه بالا کشیدم و [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 1

قصه شب: يک قدم تا عشق 1

24 بهمن 1391 , بازدید ها: 19

باد سرد پاییزی به صورتم تازیانه می زد، زیپ پالتویم را تا روی چانه بالا کشیدم و [..]