قدرت عادت - بخش نهم

قدرت عادت - بخش نهم

3 شهریور 1399 , بازدید ها: 240

با این وجود، آزمایشهایی که شولتز در طی بیست سال گذشته انجام داده است، فهم و درک [..]

قدرت عادت - بخش ششم

قدرت عادت - بخش ششم

20 مرداد 1399 , بازدید ها: 234

هاپکینز مردی بود که آمریکاییها را متقاعد کرده بود نوشیدنی شلیتز را بخرند، با [..]

قدرت عادت - بخش پنجم

قدرت عادت - بخش پنجم

7 مرداد 1399 , بازدید ها: 243

قدرت عادت - بخش پنجم - از زمانی که اولین مقاله اسکوییر در مورد عادتهای یوجین [..]

قدرت عادت - بخش چهارم

قدرت عادت - بخش چهارم

23 تیر 1399 , بازدید ها: 202

درک اینکه عادتها چگونه کار میکنند، یعنی یاد گرفتن ساختار چرخه عادت، کنترل آنها [..]

قدرت عادت - بخش سوم

قدرت عادت - بخش سوم

19 تیر 1399 , بازدید ها: 200

اسکوییر چند تست هوش را ترتیب داد و متوجه شد که یوجین هنوز به عنوان مردی که [..]

قدرت عادت - بخش اول

قدرت عادت - بخش اول

7 تیر 1399 , بازدید ها: 165

در یک رزومه قدیمی او عنوان شده بود، طولانی ترین کارش کمتر از یک سال طول کشیده [..]