زنجان شناسی - بخش دوم

زنجان شناسی - بخش دوم

22 مهر 1399 , بازدید ها: 199

قلعه زنجان از آثار دوران سلجوقی است که در فتنه مغول قسمت اعظم آن تخریب شد این [..]

زنجان شناسی - بخش اول

زنجان شناسی - بخش اول

19 مهر 1399 , بازدید ها: 243

تاریخ بنای شهر زنجان را با سلطنت اردشیر بابکان دانسته اند و در آن زمان آن را [..]

چشمه غربال بیز در مهریز

چشمه غربال بیز در مهریز

16 شهریور 1399 , بازدید ها: 401

یکی از چشمه‌های پر آبی که بخش عمده آب کشاورزی منطقه مهریز و یزد را تأمین [..]