حضرت باران 131

حضرت باران 131

21 مهر 1390 , بازدید ها: 428

وقتی آبگینه ی صیقلی اما استوار کلام حضرت باران سپر عناصر روح و وجودت میشود [..]