حضرت باران 296

حضرت باران 296

16 بهمن 1393 , بازدید ها: 1 842

الهي به مستان ميخانه ات... به عقل آفرينان ديوانه ات... به میخانه وحدتم راه [..]

حضرت باران 295

حضرت باران 295

10 بهمن 1393 , بازدید ها: 1 854

اگه وجود خدا باورت بشه... خدایه نقطه میذاره زیرباورت... "یاورت "می شه... [..]

حضرت باران 294

حضرت باران 294

2 بهمن 1393 , بازدید ها: 2 172

باران چون برف نيست كه همه چيز را بپوشاند و آدمكى سرد را به كودكانِ تنها هديه [..]

حضرت باران 293

حضرت باران 293

26 دی 1393 , بازدید ها: 1 024

راز آغازى نو را در دل خود دارد، باران... نقطه چينى تا گنجينه جواهر دانايى و [..]