انگلیسی:محاكمه

انگلیسی:محاكمه

8 شهریور 1391 , بازدید ها: 1 018

«محاكمه» Mr Johnson was a rich old man. He lived a beautiful house in the [..]

ادبي: غدیر علی و شعر فارسی

ادبي: غدیر علی و شعر فارسی

24 آبان 1390 , بازدید ها: 769

نعمت هدایت بشر به وسیله انبیای عظام، بزرگ ترین موهبتی است که خداوند به بشریت [..]

نقش شعر در پیشرفت

نقش شعر در پیشرفت

4 آبان 1390 , بازدید ها: 1 073

در طول تاریخ همواره ادبا، شعرا و نویسندگان متعهد، با اتکا به قدرت معجزه آسای [..]

نقش شعر در پیشرفت

نقش شعر در پیشرفت

4 آبان 1390 , بازدید ها: 1 073

در طول تاریخ همواره ادبا، شعرا و نویسندگان متعهد، با اتکا به قدرت معجزه آسای [..]

ادبي: قهرمانان در شعر فارسی

ادبي: قهرمانان در شعر فارسی

23 شهریور 1390 , بازدید ها: 1 065

در تاریخ ادبیات ایران شاعران و اندیشمندان بزرگی بوده اند که در اشعار و داستان [..]

ادبي: ادبیات عرب

ادبي: ادبیات عرب

4 آبان 1389 , بازدید ها: 1 084

زبان عربی گذشته از پیوند هزار و چند ساله‌اش با زبان فارسی، زبان دین ماست و لذا [..]