نُه کتاب: رحم کن ای نفس من

نُه کتاب: رحم کن ای نفس من

10 شهریور 1392 , بازدید ها: 2 120

چرا گریانی ای نفس من تو که به ناتوانی ام آگاهی؟ اشکهای جاری ات بران است و مجروح [..]

نُه کتاب: جنايتكار

نُه کتاب: جنايتكار

11 تیر 1392 , بازدید ها: 1 828

مرد جواني قوي هيكل و درشت اندام؛ كه گرسنگي ضعيفش كرده بود. بر گذرگاه بخشش [..]

نُه کتاب: روز تولدم 2

نُه کتاب: روز تولدم 2

2 تیر 1392 , بازدید ها: 1 817

همیشه بشریت را دوست داشته ام. آری .... بسیار دوست داشته ام! به عقیده من انسان [..]

نُه کتاب: روز تولدم

نُه کتاب: روز تولدم

26 خرداد 1392 , بازدید ها: 1 825

در اين روز، مادرم مرا به دنيا آورد. بيست و پنج سال پيش، در چنين روزي، سکوت، مرا [..]

نُه کتاب: دو کودک

نُه کتاب: دو کودک

12 خرداد 1392 , بازدید ها: 1 746

شاهزاده بر آستانه قصرش ايستاد و جمعيتي را که در باغ قصر گرد آمده بودند ندا داده [..]

نُه کتاب: خانه خوشبختي

نُه کتاب: خانه خوشبختي

22 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 1 307

قلب من از درونم خسته شد. مرا وداع گفت و به خانه خوشبختی رفت.. وقتی به آنجا که ـ [..]

نُه کتاب: ما و شما 2

نُه کتاب: ما و شما 2

15 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 1 225

ما نغمه دلربای نهاوند را تصنیف کردیم و بر تارها نواختیم و با آن ارواح عاشقان [..]

نُه کتاب: ما و شما 1

نُه کتاب: ما و شما 1

11 فروردین 1392 , بازدید ها: 1 279

ما فرزندان اندوهيم و شما فرزندان شادی. ما فرزندان اندوهيم و اندوه سايه ی خدايی [..]

نّه کتاب: بندگي

نّه کتاب: بندگي

21 آبان 1391 , بازدید ها: 1 028

مردم، بنده زندگي اند. و اين بندگي روزگارشان را با خواري و سستي پر كرده، و [..]

نّه کتاب: خدا

نّه کتاب: خدا

14 آبان 1391 , بازدید ها: 1 031

در روزگاران پيشين، آن گاه که اولين لرزش صدا بر لبانم جاری شد، بر فراز کوهی مقدس [..]

نّه کتاب: شيطان 5

نّه کتاب: شيطان 5

7 آبان 1391 , بازدید ها: 1 111

شيطان حتي لحظه اي سخنش را قطع نكرد. پدر سمعان كه گيج شده بود و به خود مي لرزيد، [..]

نّه کتاب: شيطان 4

نّه کتاب: شيطان 4

30 مهر 1391 , بازدید ها: 1 469

در آن لحظه لاويس كه كسوف را ديده بود و علت آن را مي دانست. جلو آمد و از ‌آن [..]

نّه کتاب: شيطان 3

نّه کتاب: شيطان 3

23 مهر 1391 , بازدید ها: 1 151

سالهاست كه اين روستاها را طي مي كني و هشدار مي دهي تا در دستان من اسير نشوند. [..]