قصه شب: شب سراب 111

قصه شب: شب سراب 111

18 مهر 1391 , بازدید ها: 533

وبا تمام صمیمیت بوسیدم خون دماغم روی دستش ریخت. خون مرا ریختی محبوب جان حالا [..]

قصه شب: شب سراب 110

قصه شب: شب سراب 110

17 مهر 1391 , بازدید ها: 799

بغضم کم مانده بود بترکد،دلم شروع کرد به تپیدن،آخ که رحیم چه روحهای سختی را [..]

قصه شب: شب سراب 109

قصه شب: شب سراب 109

16 مهر 1391 , بازدید ها: 651

-خوب گوشهایت را باز کن ببین چه میگویم.صلاحت در این است که طلاقنامه را امضائ [..]

قصه شب: شب سراب 108

قصه شب: شب سراب 108

15 مهر 1391 , بازدید ها: 1 498

-چرا طلاقش بدم؟زنم است دوستش دارم،طلاقش نمیدهم،طلاق عرش را میلرزاند،نه. -دوستش [..]

قصه شب: شب سراب 107

قصه شب: شب سراب 107

14 مهر 1391 , بازدید ها: 641

یک ساعت به غروب مانده جلوی درب شان بودم . دایه خانم در را به رویم باز کرد ،نه [..]

قصه شب: شب سراب 106

قصه شب: شب سراب 106

13 مهر 1391 , بازدید ها: 781

والله رحیم نمی دانم فعلا به مادرت برس ببین غذایی چیزی خورده فکر می کنید محبوب [..]

قصه شب: شب سراب 105

قصه شب: شب سراب 105

12 مهر 1391 , بازدید ها: 1 006

چه بکنم خدایا چه بکنم خدایا چه بکنم... خدا خدا نگو فعلا تا چهل روز شیطان [..]

قصه شب: شب سراب 104

قصه شب: شب سراب 104

11 مهر 1391 , بازدید ها: 667

وقتي به خانه برگشتم مادر سماور بدست مي رفت اطاق بالا . کمي اين پا و آن پا کردم [..]

قصه شب: شب سراب 103

قصه شب: شب سراب 103

10 مهر 1391 , بازدید ها: 3 770

- اوستا رحيم چطوري؟ - خوبم. - دعوا معوا که نشد؟ هان - کتک نخوردي که؟ - نه بابا [..]

قصه شب: شب سراب 102

قصه شب: شب سراب 102

9 مهر 1391 , بازدید ها: 586

خوب من هم دلم می خواهد قبول کنماگر سه چهار دفعه از این کارها بگیرم با مشتریها [..]

قصه شب: شب سراب 101

قصه شب: شب سراب 101

8 مهر 1391 , بازدید ها: 550

اوستا محمود همراه آقایی آمد به دکان. -سلام اوستا. -سلام رحیم اوستا حجت را آورده [..]

قصه شب: شب سراب 100

قصه شب: شب سراب 100

7 مهر 1391 , بازدید ها: 620

خدا رو شٔکر بعد از مدتها نسیم صلح و صفا و مهر و محبت در خانه میوزید،و من با [..]

قصه شب: شب سراب 99

قصه شب: شب سراب 99

6 مهر 1391 , بازدید ها: 789

سرش پائین بود مظلوم و مغموم،طلسم شدم،همه ی دلگیری هایم فرو کش کرد.باز هم دلم [..]

قصه شب: شب سراب 98

قصه شب: شب سراب 98

4 مهر 1391 , بازدید ها: 559

از این بعید نیست برود به برادرهایش خبر بدهد و آنها هم سر وقت من بیچاره بیایند و [..]

قصه شب: شب سراب 97

قصه شب: شب سراب 97

2 مهر 1391 , بازدید ها: 658

-گفتم مادر چه می گویی ؟تو دیگر چرا ؟باز این خیالاتی شده ایثن وصله ها به من [..]

قصه شب: شب سراب 96

قصه شب: شب سراب 96

1 مهر 1391 , بازدید ها: 595

کاغذ را به طرفش برگرداندم!دل می رود ز دستم صاحبدلان خدا را. فکر کردم شاید تجدید [..]

قصه شب: شب سراب 95

قصه شب: شب سراب 95

31 شهریور 1391 , بازدید ها: 1 120

-چرا؟آخه چرا چی شده؟ -افتاده تو حوض. -حوض؟کدوم حوض؟حوض ما که جای غرق شدن نیست. [..]

قصه شب: شب سراب 94

قصه شب: شب سراب 94

30 شهریور 1391 , بازدید ها: 660

- حامله نيستي ؟ - نه . - خوشحالي ؟ - نه . - شب درازه نترس تا ماه ديگر سي شب [..]

قصه شب: شب سراب 93

قصه شب: شب سراب 93

29 شهریور 1391 , بازدید ها: 1 496

نه یک پسر کپل وتپل وسفید مامانی قربان کارهای خدا بروم بچه هفت ماه صحیحو سالم [..]

قصه شب: شب سراب 92

قصه شب: شب سراب 92

28 شهریور 1391 , بازدید ها: 769

-چه کاره ای ؟ -نجار..... سرش را تکان داد:خدا نبخشدکسی را که تخم لقی توی دهان [..]